Invalidska kolica

Viđam ga skoro svakodnevno. Prolazi pored moje kuće na putu za prodavnicu i pijacu, uvek negde oko devet sati. Ako ne tu, sretnemo se na ili oko pijace, sa čije dve strane lokalne bake prodaju viškove iz svojih bašti: zelenu salatu i ostalo sezonsko povrće i sezonsko voće, lišće vinove loze, mlad orah za slatko…