Danas u savremenim uslovima gde su potrebe i životne okolnosti drugačije i sam život upotpunosti promenjen u odnosu na život naših baka i dekam i porodični odnosi su drugačiji. Takve promene dovele su i do promena u pogledu shvatanja  porodice, porodičnih odnosa i postupaka u vezi porodičnih odnosa. U koliko ste trenutno u dilemi ili u nekom razmatranju određenog problema ili stanja u vezi braka i odnosa u braku, imovinski odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici i dr.  možda će vam ovaj tekst pomoći ili vam biti od koristi, jer u njeu obrađujemo temu: porodično pravo.

Porodično pravo i brak

U bračnu zajednicu stupaju dva lica različitog pola izjašnjavanjem pred matičarem u opštini. Brak ne može sklopiti lice koje je već u braku i ne može sklopiti lice koje je nije sposobno da samostalno rasuđuje. Takođe, u bračnu zajednicu  ne mogu ući  krvni srodnici u pravoj liniji, a od srodnika u pobočnoj liniji brak ne mogu sklopiti: rođeni brat i sestra, brat i sestra po ocu ili majci, stric i sinovica, ujak i sestričina, tetka i bratanac, tetka i sestrić, deca rođene braće i sestara, te deca braće i sestara po ocu ili majci. Bračna zajednica  ne može biti brak između  tazbinskih srodnika u prvom stepenu prave linije: svekar i snaha, zet i tašta, očuh i pastorka ili maćeha i pastorak. U slučaju  da jedno lice nije navršilo navršilo 18. godinu života sklapanje braka takođe nije moguće. Samo iz opravdanih razloga sud može, dozvoliti sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a dostiglo je telesnu i mentalnu  zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku.

Porodično pravo i imovinski odnosi u braku

Što se tiče imovine imovina supružnika može biti zajednička i posebna I oni mogu svoje imovinske odnose urediti bračnim ugovorom.

Porodično pravo i prestanak braka

Prestanak  braka može se desiti u tri slučaja: smrću supružnika, poništenjem i razvodom. U slučaju drugog i trećeg slučaja  brak prestaje poništenjem i razvodom na dan pravnosnažnosti presude o poništenju odnosno razvodu. Brak prestaje poništenjem ako je ništav ili rušljiv. Ništavan brak se odnosi na činjenicu da nije sklopljen radi ostvarivanja zajednice života supružnika ili ako ga je sklopilo lice nesposobno za rasuđivanje a rušljiv brak je onaj ukoliko ga je sklopilo lice koje naknadno iz stanja nerasuđivanja postane sposobno za rasuđivanje. Postoje još neki slučajevi u kojima se smatra da je razvod ništavan ili rušljiv i o tome detaljnije možete pročitati u okviru zakona o Porodičnom pravu. 

Porodično pravo i sporazum o razvodu između supružnika

Ukoliko supružnici zaključe pismenim putem  sporazum o razvodu, oni imaju pravo na razvod braka. Sporazum o razvodu sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine ukoliko je bilo zajedničke imovine. Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava. Svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ugroženi ( nasilje u porodici, narušeni međuljudski odnosi itd.)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *