a2 kategorija

A2 kategorija podrazumeva polaganje za upravljanje motociklima čija je snag motora do 35kW, i kod kojih odnos mase motora i snage vozila nije veći od 0,2 kW/kg. 

Kada se može polagati A2 kategorija i koji su uslovi za upis?

Sa obukom za polaganje za A2 kategoriju može se početi sa navršenih sedamnaest godina života, i to sa teorijskim delom, dok se polaganju vožnje, praktičnom delu obuke, može pristupiti sa navršenih osamnaest godina.

Lična karta je obavezna kako prilikom upisa u auto školu, tako i prilikom polaganja teorijskkog i praktičnog dela, i ono što je obaveza svakog kandidata jeste da uvek, tokom celog trajanja obuke sa sobom nosi važeću ličnu kartu.

Slušanje teoretskog dela kao i njegovo polaganje moguće je bez lekarskog uverenja, dok je za početak praktičnog dela lekarsko uverenje koje treba da glasi za AM kategoriju, neophodno.

Od čega zavisi dužina trajanja obuk za A2 kategoriju polaganja?

U zavisnosti od toga da li kandidat već poseduje ili ne vozačku dozvolu zavisi i dužina trajanja obuke.

Za kandidate koji ne poseduju vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju:

Obuka startuje sa 40 časova teorijske nastave, a zatim sledi polaganje testa. Nakon toga sledi 30 časova praktične obuke – časovi vožnje, i na kraju polaganje vožnje.

Za kandidate koji poseduju AM kategoriju:

Obuka startuje polaganjem testa, dakle ovi kandidati nemaju teorijski deo obuke, a zatim sledi 14 časova praktične obuke pa polaganje vožnje.

Kandidat koji poseduje A1 kategoriju:

Obuka startuje polaganjem testa, dakle ovi kandidati nemaju teorijski deo obuke, a zatim sledi 7 časova praktične obuke pa polaganje vožnje.

Za kandidate koji  poseduju B kategoriju, a ne poseduju AM kategoriju:

Obuka startuje sa 7 časova teorijske nastave, a zatim sledi polaganje testa. Nakon toga sledi 30 časova praktične obuke – časovi vožnje, i na kraju polaganje vođnje.

Teorijska nastava za polaganje testova za A2 kategoriju polaganja

Teorijska nastava za polaganje testova sastoji se od slušanja, odnosno pohađanja dvočastova u trajanju od 90 minuta (jedan čas – 45 minuta). Nakon odslušanog teorijskog dela, kandidat se prijavljuje za polaganje teorijsog ispita. Kad položi teorijski deo ispita, kandidat je dužan da izvadi lekarsko uverenje sa naznakom za A2 kategoriju polaganja. Kada je izvadio lekarsko uverenje kandidat kreće sa praktičnom delom obuke. 

A2 kategorija polaganja – praktični deo

Praktični deo obuke  obavlja se kombinovano, na putu u naseljenom i manje naseljenom delu grada, i na saobraćajnom poligonu.

Nakon završenog praktičnog dela obuke za A2 kategoriju polaganja kandidat se prijavljuje za polaganje praktičnog ispita. Kandidat koji napuni osamnaest godina stiče pravo da polaže praktični deo ispita. Nakon što položi i praktični deo kandidat prvo dobija probnu vozačku dozvolu. Sa probnom vozačkom dozvolom se počinje iz razloga poražavajućih statistika o saobraćajnim udesima, i to posebno onima u kojima učestvuju mladi vozači.

Praktični deo obuke kandidat mora da prodje na motociklu u vlasništvu auto škole, koji ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Cena polaganja za A2 kategoriju uslovljena je time da li kandidat već poseduje vozačku dozvolu za neku drugu kategoriju, što može značajno da utiče na smanjenje troškova polaganja.

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *